Filateli Sözlüğü

SÜREKLİ PUL : Posta ücretlerinin ödenmesi için kullanılan pul.
RESMİ PUL : Genel ve Özel Bütçeli Daireler için Belediyenin kullandığı pullar.
ANMA PULU : Belirli bir kişiyi ya da olayı anmak için çıkarılan pul. Tirajları az ve tarihleri bellidir.
ANMA BLOKU : Belirli bir olay veya kişiyi anmak üzere çıkarılan ve üzerine genellikle o olay veya kişiye ait resim ve motifler basılan pullardır. Zımbalı veya zımbasız bir ila birkaç pulu kapsayan, bütün olarak basılan pul tabaklarıdır.
EK DEĞERLİ PUL : Yılda iki kez ( Türkiye için geçerli) çıkan bu pulların nominal değerlerine + işaretiyle bir değer daha ilave edilir. İlave edilen bu değerin % 75'i Kızılaya % 25'i Çocuk Esirgeme Kurumuna yardım amacıyla ödenmek içindir.
UÇAK PULU : Posta ücret tarifesinde uçakla gönderilecek posta maddeleri için öngörülen ücretlerde bastırılan ve üzerinde havacılıkla ilgili resimler bulunan pul.
TEMATİK PUL : Kuş, çiçek, spor, meşhur insanlar, şehirler, tablolar, otomobiller gibi belli konuların resimlerini taşıyan pul.
TAKSE PULU : Postaya verildiği gün ücreti ödenmemiş veya eksik ödenmiş gönderilerin alıcıları tarafından ödenmesi gereken miktarı gösteren pul.
TET – BEŞ : Birbirine ters olarak basılan birbirinin aynı iki puldur.
FÖYYE : Üzerinde dantelli veya dantelsiz bir veya birkaç pul basılmış olan ve kenarlarında çoğu zaman yazılar taşıyan küçük pul tabakası.
SÜRŞARJ : Pulun değerini değiştirerek veya değiştirmeksizin başka bir olayı anmak veya pulun çıkarılış amacını değiştirmek için üzerlerine yeni yazılar, rakamlar veya motifler basılması işlemi.
VARYETE : Bir pulun değişik şekillerde basılması, erörden farkı idarenin kontrolü altında yapılmasıdır.
SANTRE : Pul resmini çevreleyen çerçevenin pul kağıdının tam ortasına basılması.
PORTFÖY : Bir anma pulu için bastırılan ve içinde söz konusu anma pulu, bununla ilgili, ilkgün zarfı, kart veya öbür yayınların olduğu Filatelik dosya.
SERİ : Aynı ad altında çıkarılan pulların her değerini içine alan takıma denir.
BLOK : Birbirinden ayrılmamış, üstüste veya yanyana en az 4 pulun meydana getirdiği grup.
LEJAND : Birbirinden ayrılmamış, üstüste veya yanyana en az 4 pulun meydana getirdiği grupPul üzerindeki yazılar.
ŞARNİYER : Pulların albüne tutturulmasına yarayan küçük zamklı kağıt parçası.
FİLATELİK ZARF : İlkgün veya özelgün damgasını taşıyan özel zarf.
İLKGÜN DAMGALI ZARF : Üzerlerine bir anma veya sürekli pul serisi yapıştırılıp konuya ait ilkgün damgası ile damgalanmış, yazı ve motifler taşıyan özel zarf.
ÖZELGÜN ZARFI : Üzerlerine yapıştırılan pula özel bir filatelik damga basılan, damga konusu ile ilgili yazı ve motifler taşıyan özel zarf.
MARJ : Pul tabakalarının ve anma bloklarının kenarlarında veya pulların çerçeveleri dışında kalan baskısız kısımlar.
POSTA KARTI : Üzerinde 'POSTA KARTI' ibaresi taşıyan resimli veya resimsiz kartlar.
PERFORAJ : Tabakalardaki ve anma bloklarındaki pulların birbirlerinden kolay ayrılabilmeleri için aralarının zımbalanması işlemi.
DANTEL : Perforaj işlemi sonrasında pulların kenarlarında meydana gelen dişler.
DEĞER : Postada kullanılan değerli kağıtların üzerlerinde bulunan alırken ödenecek maddi değer.
EMİSYON : Bir değerli kağıdın veya pulun tedavüle çıkarılması.
ERÖR : Değerli kağıtların basımı veya zımbalanması sırasında meydana gelen hata.
ESE : Baskı durumunu pulu bastıran kuruluşa göstermek için hazırlanan prova.
FORMA : Pul üzerindeki resmin milimetre olarak boyutu.
TİRAJ : Pul ve değerli kağıtların baskı adedi.
FİLİGRAN : Pulun sahtesinin basılmasını önlemek için kullanılan, pul kağıdında ışığa tutulduğunda görülebilecek yazı, çizgi veya şekil gibi belirti.
POŞET : İçinde monte edilmiş bantlar olan ve posta pulu konulabilir plastik muhafaza.
FLAM : Ücret ödeme makinalarında bulunan ve otomatik olarak pulun yanına basılan reklam veya resim.
MAKSİMUM KART : Üzerinde büyütülmüş olarak bir posta pulundaki resim bulunan ve ayrıca basılmış veya yapıştırılmış olarak pulun kendisini taşıyan özel damgalı filatelik kart.
NORMAL DAMGA : Pullar postada ancak bir kez kullanılırlar. Pul yapıştırıldıktan sonra damga ile iptal edilir. Günlük olarak kullanılan damga.
İLKGÜN DAMGASI : Pulların kullanılmaya başladığı ilkgün basılan, kendi konusuyla ilgili yazı ve motif taşıyan damga.
ÖZEL DAMGA : Herhangi bir pul yapıştırılmış zarfa, önemli bir olayı veya önemli bir günü hatırlatan konusuyla ilgili vurulan damga.